Niệm A Di Đà Phật thường xuyên sẽ hưởng phúc báu trọn đời

0
328

Nam mô A Di Đà Phật là gì, niệm Phật hiệu này có ý nghĩa gì, tác dụng ra sao, người niệm hưởng lợi ích thế nào? Cùng Phong thủy số Việt tìm hiểu ngay qua bài viết này nhé!

Nam mô A Di Đà Phật nghĩa là gì

Giải thích nghĩa “Nam mô A Di Đà Phật”

Phật hiệu này có nghĩa là: “Kính lễ đấng Giác ngộ vô lượng” hoặc ý nghĩa “Con quay về nương tựa vào đấng Giác ngộ vô lượng”+ Nam mô: Được hiểu theo 6 nghĩa: Kính lễ, Quy y, Cứu ngã, Độ ngã, Thờ phụng, Quy mạng. 

Theo Phiên âm tiếng Sanskrit Namah, có nghĩa như quy y quyết tâm vâng theo, cung kính và nương theo gửi đời mình cho Phật. Ðây là giai đoạn Thủy Giác có nội dung bao gồm năng niệm, trì giới, diệu quan sát thế gian giới, là bắt đầu đi trên con đường Giác Ngộ. 

A Di Đà Phật A Di Đà là tên một vị Phật quan trọng được tôn thờ nhiều nhất trong Ðại thừa, giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc, tiếng Sanskrit là Sukhàvati và được nhân gian tin thờ sớm nhất trong lịch sử Phật giáo. 

Theo phiên âm chữ Amita, tiếng Sanskrit, “Ai Di Đà Phật” là dạng viết tắt của hai chữ Amitàbha có nghĩa là Vô Lượng Quang, ánh sáng vô lượng và Amitàyus có nghĩa là Vô Lượng Thọ, thọ mệnh vô lượng. 

A Di Đà Phật
Giải thích nghĩa “Nam mô A Di Đà Phật ”

A: Có nghĩa là vô, không Di Đà: Nghĩa là lượng Phật: Phiên âm tiếng Sanskrit Buddha, tức Phật đà nói tắt, có nghĩa là giác ngộ, dứt khỏi luân hồi, giải thoát. Ðây là giai đoạn Bản Giác, có nội dung bao gồm thành tựu sở niệm, trí huệ, là đại viên cảnh trí, vô tận sở hữu trí, viên thành Phật quả.

Nam mô A Di Đà Phật tiếng Anh

Namo Amitābhāya 

Nam mô A Di Đà Phật tiếng Phạn

नमोऽमिताभाय (namo’mitābhāya) 

Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Hoa

 阿彌陀佛 (Tiếng Trung phồn thể) 
 阿弥陀佛 (Tiếng Trung giản thể)
 Phiên: Ēmítuó Fó

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa niệm Nam mô A Di Đà Phật là gì? Đây là câu niệm Phật của những người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Trong Thập Lục Quán Kinh Phật dạy: nếu chúng sinh nào niệm một lần danh hiệu của Phật A Di Đà sẽ tiêu được 8 muôn ức kiếp tội nặng. 

Hiện nay, các Phật tử thường dùng câu niệm Phật này để chào nhau, tuy là một câu có 6 chữ ngắn gọn, nhưng nó hàm chứa một tính lễ độ và một sự nhắc nhở cho nhau để thánh hóa tâm hồn mình, qua Hồng danh của Đức Phật A Di Đà. 

Niệm A Di Đà là một cách tu, nhanh chóng, dễ dàng, dựa vào tha lực, và đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, bằng cách nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài, để trau dồi đức hạnh và xoa dịu những khổ đau cho mình và những người chung quanh trong cuộc sống mỗi

A Di Đà Phật
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có ý nghĩa gì?

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có tác dụng gì?

Giải trừ phiền não

Những người gặp các cảnh khổ, như tử biệt sanh ly, nhà tan cửa mất, tai nạn bất thường… sinh các phiền não, nếu biết chí tâm niệm Phật, thì các phiền não khổ đau dần dần tiêu tan. Vì sao lại có kết quả tốt đẹp như thế?

Vì tâm ta cũng như dòng nước luôn luôn tuôn chảy. Nếu chúng ta pha vào những chất cáu bẩn, thì nước trở thành đục bẩn; nếu chúng ta pha vào những chất thơm tho, thì nước sẽ trở thành thơm mát. Nếu tâm ta chỉ nhớ đến những tai nạn khổ đau, thì luôn luôn sẽ bị phiền não khuấy đục. 

A Di Đà Phật
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có tác dụng gì?

Khi ta niệm Phật thì sẽ cố nhiên nhớ Phật, quên đau khổ. Ðem sự nhớ Phật này thế cho cải hóa sự đau khổ; một giờ niệm Phật thì sẽ đổi được một giờ sầu khổ, một ngày niệm Phật thì đổi được một ngày khổ đau. 

Cứ như thế, nếu niệm Phật được tăng chừng nào, thì sự buồn phiền đau khổ sẽ giảm đi chừng ấy. Cho nên cổ nhân có câu “Một câu niệm Phật giải oan khiên”.  

Trừ được niệm chúng sinh

Chúng sanh hằng ngày nhớ nghĩ đến những điều tội lỗi như tham, sân, si… miệng thốt ra những điều tội ác, thân làm những việc xấu xa. Ðó là những ác nghiệp của chúng sanh. Nay nếu chúng ta niệm Phật thì sẽ không còn thì giờ để nhớ nghĩ việc tội lỗi nữa và thực hành những ác nghiệp trên nữa.  Như thế là niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh.

Niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sanh càng ít. Niệm Phật hoàn toàn thì niệm chúng sanh dứt sạch. 

Làm cho thân thể được nhẹ nhàng an ổn

Bệnh tật của chúng ta, một phần do thể xác, nhưng một phần cũng do ảnh hưởng của tinh thần. Nhiều người mất ăn bỏ ngủ vì uất hận, nhục nhã… Do đó, uất khí tích tụ lâu ngày trong người, mà sinh bệnh mất ăn bỏ ngủ.

Gặp những trường hợp như vậy, nếu chúng ta niệm Phật cho ra tiếng, thì những nỗi uất hận đè nặng lên tâm can chúng ta sẽ như được trút ra cùng hơi thở, cùng tiếng niệm, và thâm tâm ta được nhẹ nhàng dễ chịu. 

A Di Đà Phật
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có tác dụng gì?

Những người yếu tim, nếu biết niệm Phật sẽ mau bình phục. Vì bệnh yếu tim thường làm cho người bệnh hồi hộp, lo sợ; nay nhờ niệm Phật nên tâm định, tâm định thì những sự hồi hộp lo nghĩ giảm đi. Do đó mà ăn được, ngủ yên và bệnh mau bình phục.

Tâm trí thêm sáng suốt, học hành mau nhớ

Những người tâm trí loạn động thì tối tăm, như ngọn đèn bị gió, không sáng được. Nhờ niệm Phật, tâm trí sẽ định tĩnh, như ngọn đèn có ống khói, không lay động.  Do đó tâm trí sẽ phát chiếu, như ngọn đèn tỏa ánh sáng vậy. 

Khi lâm chung sẽ được sinh về Tịnh độ 

Câu A Di Đà Phật đó mang một ý nghĩa gieo một duyên lành, tức là gieo cho người này một chút duyên lành, cơ hội cuối cùng để người này mang đi. Tùy ý niệm thiện ác mà hạt giống này sẽ dẫn dắt họ trên tiến trình tái sinh trong một môi trường nào Sukhavati đó.

Như vậy hành động của chúng ta giúp cho một người sắp qua đời mà tạo nhiều ác nghiệp, ta niệm A Di Đà Phật có nghĩa là tôi sẽ gieo cho chúng sinh này một chút căn lành trước khi lâm chung.

A Di Đà Phật
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có tác dụng gì?

Không quan trọng là Niệm bao nhiêu câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, trì bao nhiêu Chú, lạy Phật bao nhiêu lạy. Chỉ cần lúc niệm giữ tâm thanh tịnh, cung kính, nhẹ nhàng thư thái. Nếu Niệm nhiều, Lạy Phật nhiều mà tâm không thanh tịnh, âu sầu lo lắng thì cũng không có kết quả.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây